contact

 
 

Deze campagne is een actie van La Soja Mata (Soy Kills). La Soja Mata is een project gesteund door de organisaties ASEED Europe en Corporate Europe Observatory. Bij La Soja Mata zijn verschillende mensen betrokken die in Paraguay en Argentinië wonen, of er gewerkt hebben. Hieruit zijn veel contacten met mensen en organisaties ontstaan. Beeldverslagen zijn te zien op onze site http://www.lasojamata.net


www.gifsoja.nl is opgezet om een breder Nederlandstalig publiek te informeren over de vérstrekkende gevolgen van de sojateelt. Tevens informeren we over de leidende rol die WWF en Solidaridad - met stevige financiële steun van de Nederlandse overheid - hebben in het proces dat probeert gifsoja tot ‘verantwoord’ te bestempelen.


U kunt ons bereiken via stop@gifsoja.nl

Het team tegen GM gifsoja